SIÊU HÀI

Sieuhai.tv: Bài giải toán quả trứng làm Táo Công Chức toát mồ hôi

Thứ Tư • 14/02/2018 • 14:35

Ngọc Hoàng yêu cầu các Táo phải có kiến thức tổng hợp, mặc dù không co chút khái niệm nào nhưng 'các tư lệnh không bao giờ biết sợ' (sưu tầm).

Theo Đất Việt

Thích
goto top