CƯỜI

Sieuhai.tv: Một khi bà đã uống nhá

ĐẤT VIỆT   15/02/2018 • 16:30

Không uống thì thôi uống là phải hạ đo ván ít nhất 1 cây chuối. Nhưng các thánh tết nhất thì uống vừa phải thôi.

TIN TÀI TRỢ

Theo Đất Việt

Thích

MỚI NHẤT

goto top