Tags: Smart Battery Case

Phiên bản Smart Battery Case mới sẽ hỗ trợ iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr, theo 9to5Mac.

Người dùng iPhone luôn có nhu cầu cho case bảo vệ kiêm pin dự phòng nhưng Apple đã bỏ qua phụ kiện này quá lâu rồi.

goto top