THỜI SỰ

Số C105: Nhiệm vụ của dân quân tự vệ - Phần 1

Chủ Nhật • 31/05/2020 • 22:32

Khoản 1 - Điều 5 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Nhiệm vụ của dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/so-c105-nhiem-vu-cua-dan-quan-tu-ve-phan-1.html

Thích
goto top