THỜI SỰ

Số C144: Các chức vụ chỉ huy của đơn vị dân quân tự vệ

Chủ Nhật • 20/09/2020 • 13:47

CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY CỦA ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ Khoản 2 - Điều 19 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Các chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm: a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; b) Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội, Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội; c) Trung đội trưởng; d) Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng; đ) Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/so-c144-cac-chuc-vu-chi-huy-cua-don-vi-dan-quan-tu-ve.html

Thích
goto top