THẾ GIỚI

Sốc với cuộc thi tạo mẫu tóc bằng rìu thời trung cổ

Thứ Ba • 07/05/2019 • 15:30

Bằng rìu và kiếm trong tay, các nhà tạo mẫu tóc Tây Ban Nha đã làm nên những kiểu tóc có một không hai.

Theo <b>TÚ QUYÊN - QUANG DUY Nguồn: News Flare</b>/Pháp luật TPHCM

Thích
goto top