QUÂN SỰ

Su-57 của Nga trình diễn bay ở độ cao thấp

Thứ Ba • 23/04/2019 • 14:18

Theo DK, Youtube/Trí thức trẻ

Thích
goto top