Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ ngày đêm trực chiến với dịch Covid-19

Thứ Tư • 01/04/2020 • 21:05

Kinh tế & Đô thị Link Gốc:           Copy Link
http://kinhtedothi.vn/video-su-hy-sinh-tham-lang-cua-nhung-chien-si-ngay-dem-truc-chien-voi-dich-covid-19-379548.html

Thích
goto top