THỜI SỰ

Sư tử cái định dành điều bất ngờ cho linh dương, lúc hạ màn lại "gậy ông đập lưng ông"

Thứ Tư • 19/06/2019 • 13:29

Theo Gohan, safariLIVE/Trí thức trẻ

Thích
goto top