Tags: TP Gia Nghĩa

Lực lượng công an kiểm tra hành chính 1 phòng hát karaoke thì phát hiện 25/26 thanh niên dương tính với chất ma túy.

TP Gia Nghĩa (Đắk Nông)có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn thuận lợi hơn, thu hút đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực nông nghiệp theo hướng thông minh, sạch và công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

goto top