THỜI SỰ

TP.HCM: Đẩy nhanh việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm

DÂN SINH   04/08/2020 • 20:59

UBND TP.HCM giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan về triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí để xác định mức độ ưu tiên đầu tư đối với các dự án giao thông; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm cơ bản chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Đồng thời, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng rà soát cơ chế chính sách, các thủ tục về đất đai liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang; chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện tăng cường công tác vận động nhân dân trong thực hiện bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện triển khai nhanh dự án…

Theo XUÂN TRƯỜNG/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/tphcm-day-nhanh-viec-trien-khai-cac-du-an-giao-thong-trong-diem-20200804190140679.htm

Thích

Tags: giao thông | đẩy nhanh | công trình | xây dựng | UBND TP | phối hợp | liên quan | triển khai | tiến độ

MỚI NHẤT

goto top