PHÁP LUẬT

TP.HCM: Vụ án trải qua sáu phiên xét xử người dân vẫn chưa đồng tình

CÔNG LÝ VÀ XÃ HỘI   14/09/2020 • 07:47

Ngày 08/08/2020, Báo Công lý& Xã hội đã có bài: 'Hai quan hệ cho vay tiền trong một vụ án cần được làm rõ' phản ánh việc ông Vũ Bằng cho ông Nguyễn Vũ Hiển và Công ty Phú Mỹ Vinh tranh chấp hợp đồng vay tiền. Vụ án đã qua 6 phiên xét xử nhưng kết quả vẫn chưa thuyết phục được người dân.

Như Báo CL&XH đã phản ánh, ông Vũ Bằng và ông Nguyễn Vũ Hiển có quan hệ họ hàng. Ông Bằng có cho ông Hiển và Công ty Phú Mỹ Vinh do ông Hiển làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vay tiền. Do bên vay không trả nợ, ông Bằng đã có đơn khởi kiện ra Tòa án đòi nợ. Vụ án đã qua 6 phiên xét xử nhưng kết quả vẫn chưa thuyết phục được người dân.

Theo hồ sơ vụ án, Bản án sơ thẩm lần số 20/2015/KDTM-ST ngày 09/09/2015 của TAND Quận 3, TP.HCM (sơ thẩm lần 1) đã quyết định: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Vũ Bằng; Buộc công ty Phú Mỹ Vinh có trách nhiệm trả cho nguyên đơn số tiền 3 tỷ đồng.

Bản án phúc thẩm số 297/2016/KDTM- PT ngày 08/03/2016 của TAND TP.HCM (phúc thẩm lần 1) quyết định: Sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Bằng.

Quyết định giám đốc thẩm số 45/2017/KDTM-GĐT của Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM (giám đốc thẩm lần 1) quyết định: Hủy Bản án phúc thẩm số 297/2016/KDTM- PT ngày 08/03/2016 của TAND TP.HCM và hủy Bản án sơ thẩm số 20/2015/KDTM-ST ngày 09/09/2015 của TAND Quận 3. Giao cho TAND Quận 3 xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, các phiên xét xử trước đó chưa làm rõ được số tiền ba tỷ đồng mà Công ty Phú Mỹ Vinh trả cho ông Bằng vào ngày 28/05/2014 có liên quan gì đến số tiền ông Hiển còn nợ ông Bằng hay đó chính là khoản tiền Công ty Phú Mỹ Vinh nợ ông Bằng.

Quyết định giám đốc thẩm lần thứ 2 của Ủy ban thẩm phán,

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11/2018, TAND Quận 3 đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2. Tại Bản án sơ thẩm số 1624/2018/DS-ST của TAND Quận 3 quyết định: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là ông Vũ Bằng.

Ông Bằng kháng cáo. Ngày 28/05/2019, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần 2. Tại Bản án phúc thẩm số 484/2019/KDTM-PT của TAND TP.HCM quyết định: Sửa bản án dân sự sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Bằng.

TIN TÀI TRỢ

Tuy nhiên, các Bản án phúc thẩm này đã bị Quyết định giám đốc thẩm số số 42/2019/KDTM-GĐT ngày 28/11/2019 của Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM (giám đốc thẩm lần 2) quyết định: Hủy toàn bộ bản án phúc thẩm số 484/2019/KDTM-PT ngày 28/05/2019 của TAND TP.HCM; Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số số 1624/2018/DS-ST ngày 23/11/2018 của TAND Quận 3. Theo đó, Hội đồng xét xử nhận định rằng: Không tồn tại quan hệ vay tiền giữa ông Bằng và Công ty Phú Mỹ Vinh mà chỉ tồn tại duy nhất quan hệ vay tiền giữa cá nhân ông Bằng và ông Hiển. Việc tồn tại hợp đồng vay tiền giữa Công ty Phú Mỹ Vinh và ông Bằng theo quy định của Luật doanh nghiệp thì không có cơ sở để khẳng định có tồn tại thực tế.

Như vậy, vụ tranh chấp hợp vay tiền giữa ông Bằng với ông Hiển và Công ty Phú Mỹ Vinh đã qua 6 lần xét xử của Tòa án các cấp. Điều đáng nói là quan hệ tranh chấp về hợp đồng vay tiền trên, mỗi bản án có nhận định khác nhau về việc có tồn tại quan hệ vay tiền giữa ông Bằng và Công ty Phú Mỹ Vinh hay chỉ tồn tại duy nhất quan hệ vay tiền giữa ông Bằng và ông Hiển. Đặc biệt tại Bản án giám đốc thẩm lần thứ 2 đã căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp để hủy Bản án phúc thẩm số 484/2019/KDTM-PT ngày 28/05/2019 của TAND TP.HCM.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi có một buổi trao đổi với luật sư Ngô Thành Ba, công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội. Ông Ba cho rằng: 'Trong thực tiễn hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng, mà gồm có các thành viên được hình thành trên cơ sở bạn bè thân thiết như Công ty Phú Mỹ Vinh. Đối với vụ án này, Hội đồng xét xử cần thiết phải xem các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nhằm đánh giá đúng bản chất quan hệ pháp luật, để đưa ra một phán quyết cuối cùng khách quan nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể trong vụ án này Hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào một số quy định của Luật Doanh nghiệp mà phủ nhận quan hệ pháp lý giữa ông Vũ Bằng và Công ty Phú Mỹ Vinh là thiếu thuyết phục'.

Luật sư Ngô Thành Ba, Công ty luật TNHH Niềm Tin Công Lý, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Như vậy mấu chốt của vụ án này là cách xem xét và đánh giá chứng cứ để đi đến nhận thức đúng bản chất quan hệ pháp luật của các phiên tòa đã diễn ra là không thống nhất, có mâu thuẫn với nhau. Cụ thể, có tồn tại mấy quan hệ pháp luật, có sự tồn tại 2 quan hệ pháp luật khác nhau hay không? Đó là có quan hệ vay tiền giữa ông Bằng với ông Hiển; Quan hệ vay tiền giữa ông Bằng với công ty Phú Mỹ Vinh hay không?

Không đồng tình với quyết định trên, ông Bằng có đơn đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC xem xét lại đối với vụ án trên.

Theo Ngọc Nam/Công lý và Xã hội Link Gốc:           Copy Link
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tphcm-vu-an-trai-qua-sau-phien-xet-xu-nguoi-dan-van-chua-dong-tinh-55234.html

Thích

Tags: Công ty | quan hệ | Phú Mỹ Vinh | vay tiền | sơ thẩm | quyết định | tồn tại | phúc thẩm | TAND Quận 3 | TAND TP

MỚI NHẤT

goto top