THỜI SỰ

Tại sao con người lại thuần hóa mèo, mặc dù chúng chỉ biết bắt mỗi chuột?

Thứ Hai • 26/08/2019 • 09:59

Con người đã mang mèo lên những con tàu viễn dương để bắt chuột, và sau quá trình đó, chúng đã xâm chiếm thế giới.

Theo Uchiha Quỳnh, Tri thức trẻ/Trí thức trẻ

Thích
goto top