THỜI SỰ

Tại sao tháng 2 lại có ngày nhuận?

Thứ Năm • 27/02/2020 • 14:15

Ngày nhuận hay còn được gọi là ngày nhuần, theo lịch dương thì năm mà tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29 tháng 2 được gọi là ngày nhuận.

Trí thức trẻ Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/226642-tai-sao-thang-2-lai-co-ngay-nhuan.htm

Thích
goto top