Tags: Tâm Thơ

Trong tập 9, mùa 3 chương trình Shark Tank Việt Nam, nhà sáng lập của Rubiz kêu gọi 10 tỷ đồng cho 20% cổ phần công ty nhưng đã 'trắng tay' ra về vì bị đánh giá quá rủi ro.

goto top