Tags: Tăng Trung Quốc

Với số tiền chi để mua một 'người Mỹ' (Abrams) và một 'người Đức' (Leopards), có thể mua tới 5 chiếc xe tăng ZTZ-99 Trung Quốc.

goto top