QUÂN SỰ

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tham mưu hậu cần chiến lược

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   30/09/2020 • 20:21

Bộ Tham mưu (BTM) Tổng cục Hậu cần (TCHC) được thành lập ngày 3-10-1955, nhưng trước đó, cơ quan kế hoạch hậu cần-tiền thân của Bộ Tham mưu đã hình thành ngay khi Tổng cục Cung cấp ra đời.

Suốt chặng đường vẻ vang của mình, ở đâu và khi nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTM TCHC cũng luôn đoàn kết, sáng tạo, tham mưu và giúp chỉ huy TCHC xây dựng các kế hoạch, tổ chức hiệp đồng, triển khai, phối hợp các ngành bảo đảm hậu cần cho quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan kế hoạch hậu cần đã linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy TCHC xây dựng cơ sở vật chất hậu cần-kỹ thuật cho quân đội; xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng giữa hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, huy động nhân tài, vật lực phục vụ tiền tuyến, bảo đảm tốt hậu cần cho cuộc kháng chiến giành được thắng lợi cuối cùng.

Khi Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập BTM TCHC, hệ thống tổ chức tham mưu hậu cần từ cấp chiến lược đến cấp chiến dịch, chiến thuật được hình thành, từng bước hoàn chỉnh, thống nhất trong toàn quân và trở thành một bộ phận quan trọng của công tác tham mưu quân đội. Cùng với việc bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện tổ chức biên chế, BTM luôn tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác hậu cần; tham mưu bảo đảm hậu cần cho quân đội xây dựng chính quy ở miền Bắc, chi viện và xây dựng lực lượng vũ trang ở miền Nam; nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn triển khai xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ hậu cần; xây dựng nội dung huấn luyện, tổ chức biên soạn tài liệu, tập huấn cán bộ, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập hậu cần các cấp...

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đánh giá nội dung thi của cán bộ tại Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần trung đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới năm 2018. Ảnh: HUY PHONG

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nắm vững chủ trương chiến lược của Đảng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phương án tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu, BTM TCHC đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy TCHC để tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng các chủ trương hậu cần phục vụ chiến tranh; bảo đảm hậu cần cho quân đội xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vừa xây dựng cơ sở vật chất, tiếp tục củng cố tổ chức, đào tạo cán bộ, nhân viên hậu cần, xây dựng ngành hậu cần quân đội ở cả hai miền Nam-Bắc. 

Theo đó, các đề án, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ chiến lược, chiến dịch luôn được BTM TCHC xây dựng và triển khai kịp thời, khoa học; kết hợp chặt chẽ giữa hậu cần chiến lược, chiến dịch, chiến thuật gắn với hậu cần địa phương. Hình thành thế bố trí hậu cần liên hoàn, vững chắc và cơ động, sát với yêu cầu tác chiến, góp phần quan trọng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời bảo đảm tốt hậu cần cho các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào và Campuchia...

Bước vào thời kỳ đổi mới, BTM TCHC đã tham mưu, đề xuất đổi mới và không ngừng hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế Nhà nước và sự phát triển của quân đội. Chủ động đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo triển khai xây dựng thế trận và tiềm lực hậu cần của nền quốc phòng toàn dân. Nghiên cứu đề xuất ban hành các văn bản pháp quy về các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần; sẵn sàng động viên tiềm lực hậu cần từ nền kinh tế quốc dân cho lực lượng vũ trang trong thời chiến (nếu xảy ra). 

Những năm gần đây, yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao, nhiều loại hình đơn vị mới, trang bị hiện đại trong khi nguồn lực cho hậu cần còn hạn chế... Phân tích, đánh giá, dự báo chính xác, kịp thời, công tác tham mưu hậu cần đã tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Chính phủ những nội dung hậu cần trong các chiến lược quốc phòng, quân sự, văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, tập trung ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, ở địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, BTM TCHC đã chủ động, nhạy bén nghiên cứu, tham mưu, xây dựng hậu cần quân đội và hậu cần nhân dân vững mạnh; lấy xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ là nền tảng, hậu cần quân đội là nòng cốt, 'dựa chắc vào dân', gắn công tác hậu cần với phát triển kinh tế trên từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng yếu. Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, hình thức bảo đảm hậu cần; huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ huy động với bồi dưỡng, duy trì và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo cơ sở để xây dựng hậu phương, 'thế trận lòng dân' vững mạnh, hậu cần tại chỗ ngày càng vững chắc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội thời kỳ mới, BTM TCHC xác định quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động nghiên cứu, nắm vững tình hình mọi mặt, làm tốt dự báo chiến lược, tham mưu với cấp trên các chủ trương, đối sách phù hợp. Năng động, nhạy bén, phát huy tích cực, chủ động trong công tác; đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; đề xuất được những vấn đề cơ bản về định hướng và giải pháp quản lý, chỉ đạo, đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội và phát triển kinh tế đất nước.

Thường xuyên rà soát và thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần SSCĐ ở từng cấp, khu vực phòng thủ. Nghiên cứu đánh giá âm mưu, thủ đoạn tác chiến của địch, xây dựng các giải pháp bảo vệ tiềm lực, hậu cần trong chiến tranh công nghệ cao (nếu xảy ra); bảo đảm hậu cần liên tục, kịp thời cho các lực lượng hoạt động tác chiến trong mọi tình huống. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác hậu cần. Chú trọng công tác xây dựng ngành chính quy, từng bước hiện đại. Tham mưu xây dựng hệ thống hậu cần toàn quân hoàn thiện ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; xây dựng thế trận hậu cần toàn dân ngày càng vững chắc. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan, cơ sở vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh, gọn, từng bước hiện đại, xứng tầm với vị trí của cơ quan tham mưu hậu cần chiến lược, trung tâm chỉ đạo, hiệp đồng thực hiện các nhiệm vụ công tác hậu cần.

65 năm qua, BTM TCHC được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công; 2 Huân chương Chiến công; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Ít-xa-la của Nhà nước Lào, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ; ngành Tham mưu Hậu cần các đơn vị được tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng NGUYỄN HÙNG THẮNG, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần

Theo Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-chuyen-bien-manh-me-trong-cong-tac-tham-muu-hau-can-chien-luoc-636512

Thích

Tags: hậu cần | tham mưu | xây dựng | bảo đảm | nhiệm vụ | Chiến lược | đề xuất | công tác | tổ chức | kế hoạch

MỚI NHẤT

goto top