SIÊU HÀI

Tất cả chỉ tại cái thằng con nhà người ta

Thứ Ba • 17/04/2018 • 21:29

Các mày có thù cái thằng "con nhà người ta" như tao không?

Theo Đất Việt

Thích
goto top