THỂ THAO

Tay đánh đàn, đi trên dây tâng bóng 1 chân

Thứ Sáu • 19/05/2017 • 14:20

Khả năng tâng bóng 1 chân đi trên dây tay cầm đàn của cậu bé này xứng đáng để ươm mầm hạt giống

Theo Đất Việt

Thích
goto top