THỜI SỰ

Tên cướp mang súng vào tiệm vàng cướp cả ba lô tiền

Thứ Tư • 09/10/2019 • 13:25

Vào tiệm vàng Lương Oanh với khẩu súng trên tay, tên cướp đã lấy được 1 balo tiền nhưng lại làm rơi trong lúc bỏ chạy.

Theo Nguồn: Facebook@Tin Tức Quảng Ninh/OFFB/Vietnamnet

Thích
goto top