QUÂN SỰ

Tên lửa Đức cho RPG-7 huyền thoại Nga khóc thét

Thứ Năm • 12/10/2017 • 10:34

Được coi là cuộc cách mạng của vũ khí vác vai, khẩu Wirkmittel 90 của Đức có cách đánh cực thông minh khiến kẻ thù khó có đường trốn chạy.

Theo Tuấn Vũ/Đất Việt

Thích
goto top