QUÂN SỰ

Tên lửa Starship của SpaceX nổ tung trong quá trình phóng thử

Thứ Sáu • 22/11/2019 • 08:17

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/ten-lua-starship-cua-spacex-no-tung-trong-qua-trinh-phong-thu/608865.vnp

Thích
goto top