THỜI SỰ

Thanh niên lao như tên bắn vào cửa cuốn vì cái phanh xe đỏng đảnh

Thứ Tư • 03/06/2020 • 11:03

Nam thanh niên phóng xe máy với tốc độ bàn thờ.

Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/thanh-nien-lao-nhu-ten-ban-vao-cua-cuon-vi-cai-phanh-xe-dong-danh-video-2320403.html

Thích
goto top