Thế giới 7 ngày: Covid-19 gieo rắc chết chóc ở Mỹ Latinh

06/06/2020 09:43

Theo M.B (Video Sky News, CNA, The Sun, TODAY...)/Vietnamnet