THẾ GIỚI

Thế giới 7 ngày: Nhiều ổ dịch Covid-19 mới, các nước thi nhau tái phong tỏa

Thứ Bảy • 25/07/2020 • 13:22

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/the-gioi-7-ngay-nhieu-o-dich-covid19-moi-cac-nuoc-thi-nhau-tai-phong-toa-a-88521.html

Thích
goto top