KINH DOANH

Thế giới di động (MWG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

TỔ QUỐC   29/09/2020 • 08:14

Năm 2019 Thế giới di động đạt 3.836 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngày 20/10 tới đây CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 30/10/2020.

TIN TÀI TRỢ

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Thế giới di động đạt hơn 102.174 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 18,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 33,2%, lên 3.836 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.834 tỷ đồng. EPS đạt 8.665 đồng.

Tính đến 31/12/2019 Thế giới di dộng còn 7.150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 555 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Theo Mạnh Linh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/the-gioi-di-dong-mwg-chot-danh-sach-co-dong-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-15-4202029972526411.htm

Thích

Tags: thế giới | di động | cổ đông | sau thuế | lợi nhuận | danh sách | tăng trưởng | 31/12/2019 Thế | công ty mẹ | 15% Năm 2019 Thế

MỚI NHẤT

goto top