DU LỊCH

Thêm 3 khu du lịch mới được công nhận tại Thanh Hóa

TỔ QUỐC   22/05/2019 • 15:10

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định công nhận thêm 3 khu du lịch cấp tỉnh.

Hồ Bến En. Nguồn: nld.com.vn

Cụ thể, các khu du lịch được công nhận lần này gồm: Vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh và huyện Như Xuân; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và huyện Quan Hóa.

TIN TÀI TRỢ

Theo quyết định, UBND các huyện nơi có khu du lịch được công nhận có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các khu du lịch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Việc công nhận các khu du lịch cấp tỉnh nhằm tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Đồng thời, đẩy mạnh sự quan tâm, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân địa phương, hướng tới xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch xứ Thanh.

Theo Thanh Thủy/Tổ Quốc

Thích

Tags: Thanh Hóa | Thêm 3 | Khu du lịch | công nhận | du lịch | hoạt động | phát triển | thực hiện | quyết định | quan tâm | đẩy mạnh | công tác

MỚI NHẤT

An ninh - Trật tự

An ninh - Trật tự

Nhân dân    21 phút trước

goto top