Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sẽ phải thực hiện lại từ đầu

Thứ Bảy • 20/07/2019 • 18:16

Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Môi trường Nhật Bản đã xin lùi thời gian công bố kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor thêm 2 tháng đến ngày 17/9/2019. Lý do mà tổ chức này đưa ra là bởi Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đã xả khoảng 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch, nơi có khu thí điểm làm sạch nên toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kích hoạt trong vòng gần 2 tháng đã bị cuốn trôi toàn bộ.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top