SỨC KHỎE

Thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

TỔ QUỐC   06/09/2018 • 17:58

Bộ Y tế vừa thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Mục tiêu của Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là để tuyển chọn người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Cùng đó, việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, để tuyển chọn, bổ nhiệm được người tài, tránh tình trạng cục bộ, khép kín, chủ quan, duy ý chí trong công tác lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

TIN TÀI TRỢ

Đối tượng dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định tại Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Nội dung thi gồm 2 phần: Thi viết với nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng...

Được biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11/9/2018 đến 03/10/2018.

Thế Công

Theo Thế Công/Tổ Quốc

Thích

Tags: Y Dược Hải Phòng | Trường Đại | trường đại học | Dược Hải Phòng | quản lý | chức danh | thi tuyển | nội dung | trình độ chuyên môn | phát triển | nhiệm vụ

MỚI NHẤT

goto top