Thí nghiệm làm tên lửa mini từ diêm và giấy bạc

Thứ Năm • 15/03/2018 • 06:04

Chỉ với một que diêm, hai mẩu giấy bạc và chiếc tăm tre dài, bạn sẽ tạo ra được một tên lửa mini có thể phóng cao và xa.

Theo 5-minute crafts/Vnexpress

Thích
goto top