THỜI SỰ

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận thêm nhiệm vụ mới

VIETNAMNET   03/12/2019 • 22:43

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa ký thay Thủ tướng quyết định kiện toàn nhân sự UB An toàn giao thông quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch UB thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn kiêm ủy viên UB thay Thứ trưởng Lê Quang Hùng được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu kiêm ủy viên UB thay Thứ trưởng Trần Xuân Hà được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng kiêm ủy viên UB thay nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải nghỉ hưu theo chế độ.

Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang kiêm ủy viên UB thay ông Lâm Kiết Tường, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN TÀI TRỢ

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm ủy viên UB thay ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kiêm ủy viên UB ATGT QG thay ông Nguyễn Phi Long, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chuyển công tác.

UB An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

UB còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT...

Theo T.Nam/Vietnamnet

Link báo gốc: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thieu-tuong-nguyen-duy-ngoc-nhan-them-nhiem-vu-moi-594531.html

Thích

Tags: Nguyễn Duy Ngọc | Thứ trưởng | nhiệm vụ | Phó Chủ | phân công | quốc gia | bảo đảm | theo dõi | Giám đốc | ủy viên | Phó Tổng

MỚI NHẤT

goto top