QUÂN SỰ

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Syria

Thứ Hai • 21/10/2019 • 14:42

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-canh-bao-van-tiep-tuc-chien-dich-quan-su-o-syria/602790.vnp

Thích
goto top