Tags: Thời Chiến Quốc

Để tạo nền móng cho Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, cha ông của vị hoàng đế này đã khiến 5 quốc gia sau diệt vong mãi mãi.

Nghe ⋅ 04:38

Đây chính là nguyên nhân khiến Tào Tháo trở thành nhân vật đại tài có thể thâu tóm quyền lực, xưng hùng xưng bá một thời chiến quốc lẫy lừng.

Nghe ⋅ 04:33

Giai thoại ly kỳ về những nhân vật 'giỏi như thần' này đã khiến hậu thế đời sau coi họ như những vị thần tiên hạ phàm.

Ung Chính và Càn Long quả là một cặp phụ tử thần kỳ, từ 'Hoàn Châu Cách Cách' đến 'Bộ bộ kinh tâm', rồi từ 'Hậu cung Chân Hoàn truyện' cho đến 'Diên Hi công lược', có thể nói giá trị lịch sử mà cặp phụ tử này để lại cho thế hệ sau vẫn luôn còn mãi và cũng luôn gắn liền với thanh xuân của mỗi thế hệ.

goto top