QUÂN SỰ

Thống đốc New York: Sẽ từ chối bỏ 'lệnh hạn chế' của Tổng thống Mỹ

Thứ Tư • 15/04/2020 • 08:03

Công an TPHCM Link Gốc:           Copy Link
http://www.congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/thong-doc-new-york-tuyen-bo-se-tu-choi-bo-lenh-han-che-cua-tong-thong-my_91080.html

Thích
goto top