THỜI SỰ

Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh "nói xấu" Tổng thống Trump

Thứ Tư • 04/12/2019 • 18:26

Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp và thủ tướng Anh "nói xấu" Tổng thống Trump

Theo QT, Washington Examiner/Trí thức trẻ
Link báo gốc: http://ttvn.vn/videos/220448-thu-tuong-canada-tong-thong-phap-va-thu-tuong-anh-noi-xau-tong-thong-trump.htm

Thích
goto top