THỜI SỰ

Thừa Thiên - Huế: Giải quyết việc làm cho 16.000 người lao động

NLĐ   04/02/2020 • 03:27

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong năm 2020, sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.000 người lao động (NLĐ); phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành giải quyết việc làm cho 17.063 lao động, đạt 106,64% kế hoạch; đưa 1.407 lao động đi làm việc nước ngoài, tổ chức thành công 2 ngày hội 'Tuyển sinh, tuyển dụng lao động' và 30 phiên giao dịch việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện tốt công tác lao động - tiền lương, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về lao động.

Người lao động Thừa Thiên - Huế tại ngày hội 'Tuyển sinh, tuyển dụng lao động'

Nhờ đẩy mạnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh học nghề, đã tuyển sinh 15.837 người học nghề, đạt 105,58% kế hoạch, đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2019 đạt 63,05%.

TIN TÀI TRỢ

Theo Tin-ảnh: Q.Nhật/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/thua-thien-hue-giai-quyet-viec-lam-cho-16000-nguoi-lao-dong-20200203205257308.htm

Thích

Tags: Thừa Thiên Huế | việc làm | lao động | tuyển sinh | giải quyết | tuyển dụng | Sở Lao động | học nghề | phấn đấu | Ngày hội

MỚI NHẤT

goto top