THỜI SỰ

Tiệm cắt tóc 0 đồng chỉ mở vào ban trưa

Thứ Ba • 21/05/2019 • 08:42

Giữa lòng TP.HCM có một tiệm cắt tóc vô cùng đặc biệt. Tiệm cắt tóc chỉ mở vào buổi trưa và khách hàng được cắt tóc hoàn toàn miễn phí.

Theo <b>EKIP NGƯỜI TỬ TẾ</b>/Pháp luật TPHCM

Thích
goto top