THỜI SỰ

Tiếp vụ lùm xùm tại Đại học Điện lực: Hiệu trưởng phê duyệt chủ trương đầu tư trái thẩm quyền?

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI   14/07/2019 • 10:34

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; phê duyệt điều chỉnh công trình thuộc dự án nhóm B thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định nhưng ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã tự ý làm thay…

Hiệu trưởng 'vượt mặt' Bộ trưởng?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Báo cáo kết quả kiểm soát tại Trường Đại học Điện lực đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc trường Đại học Điện lực đầu tư mua trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam (trường Hồng Lam, Nghệ An). Tiếp đó, tại gói thầu số 5 (XD-02) Xây dựng ký túc xá sinh viên cơ sở 2, trường Đại học Điện lực đã ứng trước cho nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long là 11 tỷ đồng. Hiện nay, công ty này không có khả năng thanh toán khoản nợ khiến số tiền trên bị thất thoát.

Cũng theo tài liệu mà PV Báo Gia đình & Xã hội có được, tại công trình Nhà thí nghiệm kết hợp Nhà học - Trường Đại học Điện lực bị phát hiện có vấn đề. Công trình này sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là vốn đầu tư công, dự án này là dự án đầu tư công.

Loại, cấp công trình thuộc nhóm B. Theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan, thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư dự án này phải thuộc Bộ trưởng Bộ Công thương.

Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2014 về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì 'Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án sau đây: Dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước do cơ quan mình quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 3 Điều này'.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công thì 'Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án do Bộ, cơ quan trung ương quản lý thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Luật Đầu tư công'.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 864/QĐ-ĐHĐL ngày 14/7/2017, ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã tự ý phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án này với mức vốn đầu tư lên tới gần 270 tỷ đồng.

Quyết định số 864/QĐ-ĐHĐL ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Nhà thí nghiệm kết hợp Nhà học do ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực ký.

TIN TÀI TRỢ

Tương tự, ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực cũng tự ý ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm thí nghiệm này tại Quyết định số 865/QĐ-ĐHĐL ngày 14/7/2017 với mức vốn đầu tư điều chỉnh là hơn 87 tỷ đồng. Theo quy định, thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư công trình thuộc nhóm B phải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Tương tự, Công trình dự án nhóm B, sử dụng vốn đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp cũng do ông Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực ký phê duyệt.

Đầu tư vượt 11 tỷ đồng so với phê duyệt

Cũng theo kết quả kiểm toán trường Đại học Điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN năm 2014 (thời điểm này cơ quan chủ quản của trường Đại học Điện lực Tập đoàn EVN) đã phát hiện một số dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa khác của trường có nhiều tồn tại, bất cập.

Trong dự án đầu tư xây dựng 'Xây dựng nhà học viên 7 tầng', EVN phê duyệt hiệu chỉnh tổng mức đầu tư là hơn 23 tỷ đồng, nhưng đến ngày 31/12/2013, trường Đại học Điện lực đã đầu tư hơn 34 tỷ đồng, vượt 47,32% so với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Trong dự án này, gói thầu cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí được xác định vượt quá thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không có giải trình tiến độ thực hiện, phạt vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng. Ngày 27/2/2012, trường thanh toán tạm ứng cho nhà thầu 300 triệu đồng nhưng không có bảo lãnh tạm ứng.

Nhiều lùm xùm đang diễn ra tại Đại học Điện lực.

Ở công trình 'Cải tạo, chống thấm mái nhà A – CS1', Trường Đại học Điện lực được xác định không lập kế hoạch đấu thầu chung cho cả dự án nhưng đã chia thành 6 gói thầu để thực hiện chỉ định thầu.

EVN xác định, việc tách công trình 'Cải tạo, chống thấm mái nhà A – CS1' thành 6 gói thầu, đặc biệt là 3 gói cải tạo, chống thấm tầng mái để thực hiện chỉ định thầu chưa chứng minh được phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, việc thực hiện mua sắm tài sản, vật tư thiết bị của trường thuộc Bộ Công thương này cũng được xác định có vấn đề. Theo tài liệu chúng tôi có được, hợp đồng mua ô tô Honda Accord 3.5L với giá trị gần 1,8 tỷ của trường Đại học Điện lực đã vượt quy định của Nhà nước.

Trong văn bản số 954 trả lời Báo Gia đình & Xã hội do ông Nguyễn Đăng Bộ, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra Pháp chế (Trường Đại học Điện lực) ký ngày 10/7, đại diện trường cho biết: 'Nhà trường tôn trọng và tuân thủ tất cả các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với nhà trường. Đến nay, nhà trường chưa nhận được các ý kiến nào của các cơ quan nêu trên về việc không chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với nhà trường'.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Cao Tuân/Gia đình & Xã hội

Thích

Tags: phê duyệt | Hiệu trưởng | trường đại học | chủ trương | công trình | quy định | vốn đầu tư | thẩm quyền | Trương Huy Hoàng

MỚI NHẤT

goto top