GIẢI TRÍ

Tiêu Chiến thể hiện diễn xuất phái thực lực bằng cảnh Trương Tiểu Phàm hắc hóa trong 'Tru Tiên'

Chủ Nhật • 22/09/2019 • 15:44

Theo Phượng Nguyễn/Saostar

Thích
goto top