Tags: Tin Mỹ

Những sự kiện vừa diễn ra tại eo biển Hormuz liên quan tới căng thẳng Mỹ - Iran đang có dấu hiệu rõ ràng được quốc tế hóa.

goto top