THỜI SỰ

Tin độc quyền: Đào tạo, nâng cao năng lực cho giáo viên các nhóm trẻ

Thứ Tư • 06/12/2017 • 18:45

: Trước nhu cầu rất lớn đó, thì thay vì cấm và đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn thì chúng ta cần tổ chức đào tạo, hỗ trợ giáo viên các nhóm trẻ.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top