THỜI SỰ

Tin độc quyền: Sẽ kiểm toán loạt dự án BOT vào năm 2018

Thứ Tư • 06/12/2017 • 18:30

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, ngoài việc kiểm toán nợ công, chi tiêu ngân sách, cơ quan này sẽ kiểm toán một loạt dự án xây dựng theo hình thức BOT, BT.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top