KINH DOANH

Tổ chức đấu giá xe ô tô

CÔNG AN NHÂN DÂN   16/04/2019 • 17:34

Trại giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công an Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá về việc đấu giá 2 xe ô tô.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đáu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số: 8425/QĐ-BCA – H01 ngày 28tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thanh lý tài sản của Cục C10.

Căn cứ công văn số: 42/ C10-P19 ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Cục trưởng Cục C10 về việc hướng dẫn thanh lý tài sản.

Hiện nay, Trại giam Bình Điền

- Cục C10- Bộ Công an; Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá với các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Trại giam Bình Điền- Cục C10- Bộ Công an.

Địa chỉ: Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá 02 xe ô tô của Trại giam Bình Điền- Cục C10- Bộ Công an, cụ thể như sau:

2.1. Tài sản 1:

- Xe ô tô: Nhãn hiệu UOAT.

- Lọa xe: Du lịch;Màu sơn: Xanh.

- Số máy: 1210733.

- Số khung: 0649498.

- Số chổ ngồi: 07.

- Biển số: 75C-0618.

- Đăng ký ngày: 05/10/1998.

2.2. Tài sản 2:

- Xe ô tô: nhãn hiệu DAIHATSU.

- Lọa xe: Du lịch;Màu sơn: Xanh.

- Số máy: 0447045.

- Số khung: 00077120.

- Số chổ ngồi: 04.

- Biển số: 75C-0399.

- Đăng ký ngày: 05/09/1994.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật số 01/2006/QH14 ngày 17-11-2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trại giamBình Điền- Cục C10 quyết định. Cụ thể như sau:

TIN TÀI TRỢ

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đầy đủ để tổ chức đấu giá tài sản đạt kết quả tốt.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Trên cơ sở hình thức đấu giá theo quyết định phê duyệt phương án đấu giá tài sản ( đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên), đơn vị tổ chức đấu giá xây dựng phương án đấu giá khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: đơn vị tổ chức đấu giá có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong việc điều hành cuộc đấu giá tài sản; Có ít nhất là 03 năm trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Có tối thiểu 07 hợp đồng đấu giá tài sản ở các tỉnh, thành khác nhau trên toàn quốc và tạo được uy tín cho nhiều khách hàng, tổ chức có tài sản đưa ra đấu giá.

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ theo Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối với giá trị tài sản theo giá khởi điểm trong khung dưới 50 triệu đồng nhưng tối đa không vượt qua 8% giá trị tài sản được bán. Theo đó các tổ chức đấu giá tài sản có thể đưa ra mức thù lao phù hợp với gói dịch vụ trên để đăng ký trong hồ sơ năng lực của mình.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia của các tổ chức đấu giá kể từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 19-4-2019 ( Trong giờ hành chính).

- Các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký về địa chỉ sau: Trại giam Bình Điền- Cục C10- Bộ Công an.

- Địa chỉ: Xã Bình Điền - thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại cơ quan: 02343550225 hoặc liên hệ trực tiếp Ông Đoàn Tiến Lưu- Phó đội trưởng đội Hậu cần, điện thoại 0968981199 để được hướng dẫn.

Theo PV/Công an Nhân dân

Thích

Tags: đấu giá | tổ chức | tài sản | tài sản đấu giá | đăng ký | trại giam | tiêu chí | quy định | Bình Điền Cục C10 Bộ | dịch vụ

MỚI NHẤT

goto top