QUÂN SỰ

Toàn cảnh trận phục kích của Houthi, đánh bại 3 lữ đoàn liên quân do Saudi dẫn đầu

Thứ Ba • 01/10/2019 • 09:13

Theo Houthi/Đất Việt

Thích
goto top