Cười Thứ sáu, 21/04/2017 21:00

Tội tham ăn và cái kết hại não nhất từ trước tới nay

Tội tham ăn và cái kết hại não nhất từ trước tới nay

Đố các chế hiểu được khúc cuối.

TIN TÀI TRỢ

Theo Đất Việt (ST)
Thích
goto top