THỜI SỰ

Tôn vinh 10 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu

Thứ Hai • 28/09/2020 • 20:50

Sáng nay 28-9, Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước" đã khai mạc tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

NLĐ Link Gốc:           Copy Link
http://tv.nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ton-vinh-10-ca-nhan-dien-hinh-xuat-sac-tieu-bieu-15192.htm

Thích
goto top