TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

VIETNAMPLUS   11/11/2018 • 10:02

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo (TTXVN/Vietnam+)/VietnamPlus

Tags: Ban Thường | chủ tịch nước | Ban Thường vụ | Trí Dũng/TTXVN Tổng Bí | Phú Trọng | buổi làm việc | phát biểu | Trí Dũng/TTXVN Ảnh | Tổng bí thư

SỰ KIỆN: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

MỚI NHẤT

goto top