DU LỊCH

Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường ký kết quy chế phối hợp đảm bảo quyền lợi cho du khách

TỔ QUỐC   30/10/2020 • 21:48

Sáng 30/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường và giới thiệu Ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn.

Theo Đình Đạt/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/tong-cuc-du-lich-va-tong-cuc-quan-ly-thi-truong-ky-ket-quy-che-phoi-hop-dam-bao-quyen-loi-cho-du-khach-2020103021164445.htm

Thích

Tags: Hà Nội | Việt Nam

MỚI NHẤT

goto top