KINH DOANH

Tổng kiểm tra đất công doanh nghiệp Nhà nước

ĐẤT VIỆT   16/07/2019 • 10:10

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị, giao các bộ ngành liên quan thực hiện kiểm kê đất đai sử dụng trong 5 năm qua.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/8/2019 Bộ TN&MT sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các ban, ngành địa phương tiến hành kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước.

Mục đích việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tình hình sử dụng đất công 5 năm qua sẽ được làm rõ qua đợt kiểm kê đất đai từ ngày 1/8/2019.

TIN TÀI TRỢ

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019 sẽ bao gồm cả đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Đặc biệt, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm kê tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tới Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/6/2020.

Chia sẻ về việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nói: 'Tôi cho rằng, việc thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 phải vẽ được một bức tranh tổng thể, toàn diện về đất đai, để từ đó Đảng, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý đưa ra những quyết sách đúng đắn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới'.

Theo Vân Thanh/Đất Việt

Thích

Tags: sử dụng | kiểm kê | đất đai | hiện trạng | lập bản đồ | mục đích | hành chính | từng đơn vị | đất rừng

MỚI NHẤT

goto top