THỜI SỰ

Tổng thống Trump gây bất ngờ khi nói 'thận có vị trí đặc biệt trong tim'

Thứ Năm • 11/07/2019 • 19:13

Theo Ngọc Bích/Saostar

Thích
goto top